Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 9.B.1

9.B.1

Bestemmelser

Plannummer 9.B.1 
Plannavn Hovmarken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Skellerup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 47 
Særlige bestemmelser Der kan etableres én butik til områdets lokale forsyning med max. butiksstørrelse 1000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget