Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 9.B.2

9.B.2

Bestemmelser

Plannummer 9.B.2 
Plannavn Skellerup, bolig Skellerup Byvej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Skellerup 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Boligbebyggelse skal opføres i forbindelse med vejen. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 47 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget