Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 9.O.1

9.O.1

Bestemmelser

Plannummer 9.O.1 
Plannavn Skellerup Kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Skellerup 
Bebyggelsens omfang Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 47 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget