Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 9.R.1

9.R.1

Bestemmelser

Plannummer 9.R.1 
Plannavn Skellerup, sportsplads 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Idrætsanlæg 
Anvendelse konkret Fodboldbane 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Skellerup 
Bebyggelsesprocent 5% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6 m 
Bebyggelsens omfang Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 47 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget