Nyborg Kommune
 

Retningslinjer


Nedenfor ses en liste over emner i kommuneplanen. Ved at klikke på det enkelte emne kommer du direkte til det pågældende opslag, hvor retningslinjerne er oplistet i nummerorden:

Det vil vi

Bymønster og byudviklingBefolknings- og boligudviklingErhvervsudviklingDetailhandelDet åbne landMiljø og klima

By og land

Nyborg:
Samlet udviklingsplanBoligområder,  Erhvervsområder,  Detailhandel,  Bymidten og havnenGrønne områderByfornyelse.
Ørbæk:

Samlet udviklingsplanBoligområderErhvervsområderDetailhandel,  Grønne områder

Ullerslev:

Samlet udviklingsplanBoligområder,  ErhvervsområderDetailhandelGrønne områder

Landsbyerne og landdistriktet:

Aunslev/HjulbySkellerupVindinge/RosildeRefsvindingeFrørupTårupHerrested/Måre,  Ellinge,  LangtvedØvrige landsbyer og LanddistrikterByggeri i det åbne land.

Natur og Miljø

Landskaber,  Naturbeskyttelse,   Lavbundsarealer

JordbrugSkovrejsningKulturarv og bevaring,

KystnærhedszonenGeologi,  Vandløb, søer og kystvande

Grundvandsbeskyttelse

StøjRåstoffer

Ferie og fritid

SommerhuseKolonihaverOvernatningstilbudCampingpladserNaturstierGolfbaner,  Lystbådehavne.

Infrastruktur og teknik

Veje/FremkommelighedVeje/TilgængelighedTrafiksikkerhedTrafikstier,  Kollektiv trafikHavneVindmøllerTekniske anlæg.

Service

Børn og unge, Skole og uddannelseÆldreHandicapområdetKultur og fritid.

 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017